Wielka ustawa w Illinois, US – chcą cofnąć ponad 770k osobom wyroki za marihuanę ( sorek )

@tyrytyty: Ja już dawno to odkryłem, jak mnie prawie zawinęli za posiadanie, teraz miałbym to w papierach do końca życia