W programie TV nawołuje się do popełnienia przestępstwa! ( Dzyszla )

@xniorvox: Może już gorszej opinii mieć nie mogły 🙂