Szwecja: Naukowcy przekonują, że dzieci są wyjątkowo nieekologiczne ( Rzeczpospolita_pl )

Ale to nie europejskie społeczeństwa, powinny poważnie rozważać politykę pro/anty-rodzinną, tylko kraje Azji, gdzie fertility rate wynosi 2.4 dla Indii a w Europie raptem 1.5.

@Hatespinner: Rozumowanie podobne do: to nie Polska powinna się przejmować paleniem śmieci, bo więcej śmieci spalają Indie. W skali całego świata pozytywne byłoby zmniejszenie populacji poprzez ograniczenie liczby urodzeń, nie jej ciągłe zwiększanie. Szwedzi nie mogą odpowiadać za Somalijskie rodziny, ale mogą zrobić coś – gdyby każdy wychodził z założenia, że zrobi tyle na ile może sobie pozwolić i zaczął świadomie ograniczać w życiu elementy o największym wpływie (a takim niewątpliwie jest zrezygnowanie z dzieci) na emisję, to z czasem wykreowałby się trend. Pojedyncza osoba nie ma większego efektu, ale grupa osób podążająca za trendem już ma całkiem spore.