Projekt zmiany kodeksu karnego, wprowadzający m.in. karalność seksu z 16 latkami ( R187 )

od strony technicznej opracowania projektu ustawy chciałbym poznać tok rozumowania takiego podziału pomiędzy dzieci 7 letnie lub mniej i te mające więcej niż 7 lat. czy te starsze są w mniej sposób skrzywdzone? siusiek wchodzi łatwiej? wynika z doświadczenia? ( ͡° ͜ʖ ͡°)