Pary, które rozmawiają o seksie mają lepsza jakość w łóżku ( readme_txt )

Wniosek jest prosty – trzeba rozmawiać