Jak wyglądał wykop w 2006? ( dwapalcewnatalce )

@mindrape: @kuflik: Ale na telefonie to najlepiej zainstslować aplikację otwarty wykop mobilny. Działa dużo lepiej od tej oficjalnej.