Happening w Bundestagu. Udawali martwych dla klimatu ( jaryba13 )

I na to idą pieniądze z podatków przeciętnego Hansa. ( ͡° ͜ʖ ͡°)