Grzegorz Braun: Karpie zagłosowały za przyspieszeniem Wigilii. Nowa… ( nbhd )

@M1r14mSh4d3 kościół, bar, melina.
taki plan na niedzielę