Dziwne zwierzę bez futra biegające po Lublinie nie żyje ( a-internauta )

O nim mowa? ( ͡° ͜ʖ ͡°)