Brazylia: uzbrojeni górnicy napadli na rezerwat rdzennej ludności. ( frugofan95 )

@Gleba_kurfa_Rutkowski_Patrol: Jak był tam były prezydent Aleksander to było ich dwóch przy-wódce