AMA – Lekarz ortopeda w Niemczech – 9 lat po wyjeździe z Polski ( merowing77 )

@pedrollo: O Panie! Zrób ama z żoną! – Byłaby wiedza dla wyjeżdżających.